ROK SZKOLNY 2024/2025


I. Dzieci do szkół podstawowych przyjmowane są na podstawie:

 

1. ZGŁOSZENIA do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. Uczeń przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).
ZGŁOSZENIE  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie, druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły i na stronie BIP szkoły https://sp2istebna.ssdip.bip.gov.pl/

Plik do pobrania: 
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP2 w Istebnej
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

2. WNIOSKU do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu  można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) tylko w szkole pierwszego wyboru(pierwszej w kolejności), druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły i na stronie BIP szkoły https://sp2istebna.ssdip.bip.gov.pl/

Plik do pobrania: 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

od 29.01.2024 r do 09.02.2024 r.Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://istebna.eu/mieszkaniec/news/zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-2024-2025

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

II.  Zapisy do oddziału przedszkolnego:

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w naszej szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 09 lutego 2024 r.

Plik do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w SP2 Istebna

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego SP2 Istebna rozpocznie się dnia 12 lutego 2024 r., a zakończy dnia 29 marca 2024 r.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dzieci nie uczęszczające jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

Plik do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP2 Istebna
Zgoda na przetwarzanie danych - RODO
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenia rodziców 

Druki można pobrać z naszej strony i wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie, druk dostępny jest także w sekretariacie szkoły i na stronie BIP szkoły https://sp2istebna.ssdip.bip.gov.pl/

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2024/2025

Informacje dostępne na gminnej stronie internetowej pod adresem:
https://istebna.eu/mieszkaniec/news/zasady-rekrutacji-do-przedszkola-i-oddzia-w-przedszkolnych-przy-szko-ach-2024-2025

Zarządzenie Wójta 2024/2025 Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem